เกี่ยวกับเรา

องค์กรบริหารจัดการ

รัฐบาลจังหวัดโทยามะ
ที่อยู่ : 1-7 Shinsogawa, Toyama City, Toyama Pref, 930-8501 JAPAN
โทร: +81-76-444-8752
แฟกซ์: +81-76-444-4404

เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

เว็บไซต์นี้ได้จัดการเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมดังต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

■ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ระบุหรือสามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
*อย่างไรก็ตาม เราจะยกเว้นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและรวมอยู่ในข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ

■การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้ ตามหลักการแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ให้ไว้ (ลงทะเบียน) โดยที่เจ้าตัวสมัครใจ
นอกจากนี้ เราระบุชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลไว้ล่วงหน้าและรวบรวมภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น

■การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการมอบให้บุคคลที่สาม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ (ลงทะเบียน) ผ่านเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการรวบรวมดังกล่าว หรือมอบให้บุคคลที่สาม ยกเว้นเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือเมื่อกำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดโทยามะ เช่น ตามกฎระเบียบในกฎหมายและระเบียบ ฯลฯ

■การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
・เราจะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอย่างเคร่งครัดและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล การใช้ในทางที่ผิด และการปลอมแปลง ฯลฯ
・ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้จะถูกลบอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้

■มีหน้าที่ใช้งานคุกกี้บางส่วนในหน้าที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้
คุกกี้คือข้อมูลที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถระบุคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ และสามารถรวบรวมข้อมูล เช่น จำนวนครั้งที่เข้าชม และหน้าเว็บที่เข้าชมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ทั้งนี้ เราไม่ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้

■นอกจากคุกกี้เฉพาะของเราแล้ว เว็บไซต์นี้อาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การส่งโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่างเช่น มีการใช้ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจสถานะการใช้เว็บไซต์ Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมแนวโน้มการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ระบุผู้ใช้แต่ละราย และข้อมูลที่รวบรวมจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Google
โปรดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของบริษัท Google ทั้งนี้ จังหวัดโทยามะจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ Google Analytics
นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังรวบรวมข้อมูลผ่าน Google Signals และด้วย Google Signals ข้อมูลการเข้าชมจะถูกรวบรวมโดย Google Analytics และข้อมูลนั้นเชื่อมโยงภายใต้สถานการณ์ที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้และด้วยข้อมูลบัญชี Google ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
(อย่างไรก็ตาม เป้าหมายในการเชื่อมโยงนี้มีไว้เฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดโฆษณาเองเท่านั้น)

เกี่ยวกับนโยบายลิงก์

■โดยหลักการแล้ว มีอิสระในการลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ แต่เราไม่ยอมรับลิงก์จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
・เว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม
・เว็บไซต์ที่อาจนำไปสู่การชักนำหรือความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้เข้าชม
・เว็บไซต์ที่ใส่ร้ายหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดโทยามะหรือบุคคลที่สามหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้น
・เว็บไซต์ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของจังหวัดโทยามะหรือบุคคลที่สาม
・เว็บไซต์ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดทรัพย์สิน ชื่อเสียง สิทธิทางศีลธรรมหรือความเป็นส่วนตัวของจังหวัดโทยามะหรือบุคคลที่สาม
・เว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสำนักงานของรัฐ เช่น การรณรงค์หาเสียง
・เว็บไซต์อื่นๆ ที่ผู้บริหารจัดการตัดสินว่าไม่เหมาะสม

■ข้อควรระวังเกี่ยวกับการระบุ URL ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้
เว็บไซต์นี้แนะนำการลิงก์ไปยังหน้าแรก  และไม่ปฏิเสธการลิงก์โดยตรงไปยังหน้าอื่นๆ อย่างไรก็ตามโปรดระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
・โปรดหลีกเลี่ยงการข้ามหน้าที่ควรอ่านแรกสุดและการลิงก์โดยตรงไปยังหน้าที่ไม่ได้ถ่ายทอดถึงเนื้อหาที่ระบุอย่างเพียงพอ
・ข้อมูลที่โพสต์อาจเปลี่ยนแปลง โอนย้าย หรือลบ ฯลฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อรักษาความถูกต้อง ปรับปรุงความสามารถในการอ่าน และสิ้นสุดโครงการ
・URL ของเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ โปรดทราบว่าผู้บริหารจัดการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการชดเชยค่าเสียหายหรือการร้องเรียน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับลิงก์อื่นๆ

■เมื่อตั้งค่าลิงก์ โปรดใช้แบนเนอร์ต่อไปนี้ 

เกี่ยวกับการจัดการลิขสิทธิ์

■คอนเทนต์ (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ภาพประกอบ ฯลฯ) และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้จัดทำและปรับปรุงโดยผู้บริหารจัดการ ผู้ประกอบการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เขตเทศบาลของจังหวัดโทยามะซึ่งได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารจัดการ (จากนี้เรียก ""ผู้ให้บริการคอนเทนต์"") ตามหลักการแล้ว ผู้บริหารจัดการและผู้ให้บริการคอนเทนต์ถือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สำหรับคอนเทนต์เหล่านี้ และไม่สามารถทำซ้ำและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์
อย่างไรก็ตาม หากสิ่งที่ผู้บริหารจัดการเห็นด้วยว่ามีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดโทยามะ ก็จะอนุญาตให้ใช้ในสิ่งพิมพ์ โฆษณา และโฮมเพจ ฯลฯ
ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในกรณีต่อไปนี้
・การใช้เฉพาะเพื่อหากำไรที่ดำเนินการโดยองค์กรหากำไร
・การใช้ที่ขัดต่อนโยบายท่องเที่ยวของจังหวัดโทยามะและการนำไปปฏิบัติดังกล่าว
・การใช้ที่มุ่งเฉพาะในวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือทางศาสนาเท่านั้น
・การใช้งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารจัดการเห็นว่าไม่เหมาะสม

■ลิขสิทธิ์ของแต่ละคอนเทนต์จะกลับไปอยู่ในครอบครองของผู้บริหารจัดการและผู้ให้บริการคอนเทนต์
ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แต่ละคอนเทนต์และผู้ใช้คอนเทนต์ (จากนี้เรียก ""ผู้ใช้ ฯลฯ"")
โปรดพยายามปกป้องลิขสิทธิ์ด้วยความสุจริตใจและจัดการข้อมูล

■ผู้บริหารจัดการไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ต่างๆ เช่น สิทธิ์ในภาพ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สิ่งของ อาคาร สถานที่ ฯลฯ ที่อยู่ในภาพถ่าย หากจำเป็นต้องเจรจาการยินยอม ฯลฯ เกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ ผู้ใช้ ฯลฯ ต้องดำเนินการเจรจาดังกล่าวด้วยตนเอง ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้ ผู้ใช้ ฯลฯ โปรดรับผิดชอบในการจัดการและแก้ไข

■ไม่จำเป็นต้องเขียนระบุเครดิต ฯลฯ เมื่อใช้คอนเทนต์ที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้

■จังหวัดโทยามะจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้คอนเทนต์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์นี้ หรือการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้

■โปรดหารือกับผู้บริหารจัดการก่อนใช้เกี่ยวกับหัวข้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้หรือหัวข้อที่มีข้อสงสัย

เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

ชื่อบริษัท ชื่อบริการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัทหรือองค์กร และเพื่อความสะดวกในการอธิบาย เว็บไซต์นี้อาจระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อองค์กรเหล่านั้น ฯลฯ แต่ไม่มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่จะละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว

เกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบ

■ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ และจังหวัดโทยามะและผู้ให้บริการคอนเทนต์จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของผู้ใช้ที่ดำเนินการตามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

■จังหวัดโทยามะจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเพราะผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้

■อาจมีการลิงก์ไปยังโฮมเพจที่จัดการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากจังหวัดโทยามะ แต่โฮมเพจของปลายทางลิงก์นั้นไม่ได้จัดการหรือบริหารโดยจังหวัดโทยามะ เราจึงไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องหรือความผิดพลาดในรายละเอียดเหล่านั้น

■เกี่ยวกับทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ การเชื่อมต่ออาจถูกขัดจังหวะหรือระงับเนื่องจากเหตุผล เช่น การซ่อมบำรุง จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์นี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ การเรียกดูต่อแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ดูนโยบายคุกกี้ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม